French ReRT plus Chemo vs Observation 2008JCO (Audio)